Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị góp ý Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

11h:04, ngày 04/01/2015

Thực hiện Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi, thời gian qua Ban Chủ nhiệm và các luật sư Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang đã nghiên cứu và tích cực tham gia góp ý vào Dự thảo. Tại hội nghị lần này, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến tham gia cho thấy, về cơ bản các đại biểu đều đánh giá cao Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi, bổ sung, trong đó đã có nhiều nội dung mới, sát với thực tiễn quan hệ dân sự trong đời sống xã hội, phù hợp với sự phát triển đi lên của đất nước và trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Bộ luật Dân sự vốn được xem là bộ luật cơ bản, là cơ sở của luật chuyên ngành, điều chỉnh các quan hệ dân sự trong đời sống hằng ngày nên nhận được sự quan tâm rất lớn từ mọi tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức và chuyên gia trong lĩnh vực tư pháp.  Nội dung Dự thảo Bộ luật dân sự được xây dựng trên nền tảng Hiến pháp năm 2013, cụ thể hoá những quy định của Hiến pháp về công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; khắc phục những hạn chế, tồn tại của những quy định hiện hành và có những điển mới phù hợp với tình hình phát triển của đất nước và đời sống nhân dân.
Các đại biểu đã tập trung góp ý vào một số nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau trong Dự thảo. Cụ thể, Luật sư Dương Minh Kiên, Luật sư Vũ Trọng Bình, Luật sư Phan Văn Tiền, Luật sư Trần Văn An… đều cho rằng:
Thứ nhất, nên bỏ quy định tại khoản 2 Điều 19 trong Dự thảo vì quy định như vậy là bao hàm quy phạm thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật tố tụng và trái với qui định tại khoản 2 Điều 103 Hiến pháp.
Thứ hai, về lãi suất quy định tại Điều 491 của Dự thảo, nên lấy lãi suất bình quân liên ngân hàng làm căn cứ và nên quy định lãi suất nếu có tranh chấp thì không vượt quá bao nhiêu lần của lãi suất bình quân liên ngân hàng (dẫn chiếu Điều 163 Bộ luật Hình sự).
Thứ ba, về điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi tại Điều 443 Dự thảo, các đại biểu đều thống nhất đề nghị không nên quy định vấn đề này trong Bộ luật.
Thứ tư, về các vấn đề như: thời hiệu, hậu quả pháp lý của giao dịch không tuân thủ về hình thức, về thời điểm xác lập quyền sở hữu. Các đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nên kế thừa và giữ nguyên nội dung như đã được Bộ luật hiện hành quy định, chỉ cần nêu rõ và cụ thể hơn.
Thứ năm, về đại diện, các đại biểu đề nghị việc ủy quyền phải bằng văn bản và nội dung văn bản cần phải xác định cụ thể trách nhiệm, phạm vi, hậu quả pháp lý của các bên.
Thứ sáu, về bảo vệ người thứ ba ngay tình trong trường hợp giao dịch dân sự bị vô hiệu, đề nghị giữ nguyên như quy định của Bộ luật dân sự hiện hành.
Thứ bảy, về hình thức sở hữu, đề nghị quy định hai hình thức sở hữu là: Sở hữu riêng và sở hữu chung; trong đó, sở hữu toàn dân là một dạng đặc biệt của sở hữu chung.
Thứ bảy, về chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, đề nghị tiếp tục ghi nhận hộ gia đình và tổ hợp tác là các chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự như hiện nay.
Bên cạnh đó, về quyền nhân thân, đề nghị không nên quy định lại các quyền nhân thân đã được ghi nhận trong Hiến pháp mà chỉ nên quy định một số quyền nhằm xác định tư cách chủ thể của cá nhân trong quan hệ dân sự, như: quyền về họ, tên, nơi cư trú và một số quyền nhân thân đặc thù không quy định cụ thể trong Hiến pháp, như là: quyền xác định lại giới tính, quyền đối với hình ảnh, quyền được khai sinh, khai tử...
Luật sư Dương Minh Kiên
(Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang)
 

tủ bếp gỗ xoan đàogiay bong datu vi hang ngayđầm công sởchân váy công sởnhan cuoichuyen phat nhanh quần áo bảo hộ

Chưa có bình luận