1. Thường trực Liên đoàn Luật sư nhiệm kỳ I:
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đoàn Luật sư

1

Luật sư Lê Thúc Anh

Chủ tịch

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2

Luật sư Nguyễn Văn Thảo

Phó Chủ tịch Thường trực

thành phố Hà Nội

3

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

thành phố Hà Nội

4

Luật sư Trương Trọng Nghĩa

Phó Chủ tịch

thành phố Hồ Chí Minh

5

Luật sư Phạm Hồng Hải

Phó Chủ tịch

thành phố Hà Nội

 

2. Thường trực Liên đoàn Luật sư nhiệm kỳ II:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đoàn luật sư

1

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh

Chủ tịch

thành phố Hà Nội

2

Luật sư Phan Trung Hoài

Phó Chủ tịch

thành phố Hồ Chí Minh

3

Luật sư Nguyễn Văn Chiến

Phó Chủ tịch

thành phố Hà Nội

4

Luật sư Nguyễn Văn Trung

Phó Chủ tịch

thành phố Hồ Chí Minh

5

 

 

 

6