Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ II họp phiên thứ XXII

11h:29, ngày 05/18/2018

Theo Kế hoạch hoạt động năm 2018, ngày 17/5/2018, tại Trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam, thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã họp Phiên thứ XXII – Nhiệm kỳ II.

Chủ trì phiên họp gồm Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam - Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh và các phó chủ tịch: Luật sư Nguyễn Văn Trung, Luật sư Phan Trung Hoài, Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh cùng với sự tham gia của 16/21 ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Quảng cảnh phiên họp

Phiên họp tập trung vào một số nội dung quan trọng mà Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới, cụ thể: Xem xét tờ trình của Ủy ban Khen thưởng, kỷ luật về việc đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức hành nghề luật sư thỏa mãn các tiêu chí theo quy định của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; xem xét giải quyết việc khiếu nại, tố cáo đối với một số trường hợp.

Về công tác nhân sự, Ban Thường vụ nhất trí với tờ trình ủy ban XDPL và TGPL đồng ý bổ nhiệm Luật sư Chu Thu Hiền - Chuyên viên văn phòng Liên đoàn làm phó chủ nhiệm ủy ban XDPL và TGPL.

Các Ủy viên Ban Thường vụ tham dự phiên họp nhất trí 100% với các nội dung được đưa ra bàn thảo./.

VP