Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ VII (2018 - 2023)

19h:29, ngày 11/12/2018

Thực hiện Đề án tổ chức Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ VII (2018 - 2023) đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại văn bản số 6406/UBND-NC ngày 04/10/2018, Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong 02 ngày 21,22/10/2018 tại Hội trường Tỉnh uỷ Lâm Đồng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các luật sư Đỗ Trọng Hiển - Chủ nhiệm, Hoàng Ngọc Liệu - Phó Chủ nhiệm, Huỳnh Tho - Phó Chủ nhiệm, Nguyễn Thị Điều - Chủ tịch HĐKTKL, Huỳnh Hải Đăng - Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Đoàn Luật sư.

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Tham dự Đại hội, về phía Liên đoàn Luật sư Việt Nam có LS.TS. Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch và LS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; về phía địa phương có: Ông Phan Văn Đa - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bà Phạm Thị Nhạn - Tỉnh uỷ viên, Phó Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ông Hoàng Liên - Phó Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Ông Đào Chiến Thắng - Tỉnh uỷ viên, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh; Ông Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Ông Vương Khả Lợi - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Ông Nguyễn Văn Hiển - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh; Ông Tôn Tích Bình - Cục phó Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ông Huỳnh Xuân Phong - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; Ông Đặng Thế Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ thành phố Đà Lạt; Ồng Hoàng Trình - Thành uỷ viên, Chánh án Toà án nhân dân thành phố Đà Lạt; Ông Trần Hà Lâm - Thành uỷ viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt; Ồng Phan Tất Chí - Phó trưởng Công an thành phố Đà Lạt; Ông Võ Văn Dinh - Phó Chủ tịch Hội Công chứng tỉnh Lâm Đồng.

Đại diện Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư các tỉnh: Bình Phước, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận cũng đến tham dự Đại hội cùng với 94 Đại biểu chính thức trong số 109 đại biểu luật sư tỉnh Lâm Đồng được triệu tập tham dự Đại hội.

 

Các đại biểu tham dự Đại hội

 

Luật sư Đỗ Trọng Hiển - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đã phát biểu khai mạc Đại hội, thông qua báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Về kết quả công tác trong nhiệm kỳ: Nhìn chung, công tác của Đoàn Luật sư và hoạt động hành nghề của luật sư trong nhiệm kỳ có nhiều thuận lợi và có những bước phát triển nhất định. Trong đó, thuận lợi cơ bản nhất là sự quan tâm của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp tỉnh, với các cơ quan tiến hành tố tụng và các ban, ngành liên quan trong tỉnh đã góp phần giúp Đoàn Luật sư đạt được những kết quả đáng khích lệ; các tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân luật sư không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ đáp ứng được yêu cầu trong tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước cũng như của địa phương; đội ngũ luật sư ngày càng phát triển về số lượng, đảm bảo về chất lượng; trình độ, kỹ năng hành nghề luật sư ngày càng được nâng lên góp phần khẳng định uy tín của luật sư đối với Nhà nước và người dân; đa số các luật sư luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Luật Luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, Nội quy Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng; một số luật sư tích cực trau dồi kỹ năng hành nghề thông qua các hoạt động nghề nghiệp thực tiễn, qua các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ do Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư t chức theo quy định.

Bên cạnh những mặt mạnh còn tồn tại những mặt hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Đoàn Luật sư, cụ thể: s lượng luật sư, tổ chức hành nghề luật sư phân bổ trên địa bàn tỉnh không đồng đều, dẫn đến tình trạng nơi thì thừa nơi lại thiếu; ở một số địa phương không có tổ chức hành nghề luật sư hoạt động nên không đáp ứng được nhu cầu dịch vụ pháp lý của người dân; nhiều luật sư còn thụ động, bằng lòng với hiện tại, không thường xuyên học tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp nên không đáp ứng được yêu cầu dịch vụ pháp lý, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại; một vài luật sư vi phạm Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam phải xử lý kỷ luật làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của luật sư và Đoàn Luật sư; việc chấp hành Điều lệ Liên đoàn, Nội quy Đoàn Luật sư và các quy định khác có liên quan còn chưa nghiêm túc ở một số luật sư như: chậm nộp phí thành viên, quỹ hoạt động xây dựng Đoàn; việc quản lý, hướng dẫn người tập sự hành nghề luật sư chưa được luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư quan tâm đúng mức nên kết quả kiểm tra còn hạn chế.

Từ những mặt mạnh và những tồn tại, hạn chế nêu trên, báo cáo đã đề ra phương hướng công tác trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 một cách trọng tâm, cụ thể.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các văn kiện Đại hội gồm: Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Đoàn Luật sư; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ 2013 - 2018; Báo cáo tài chính nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Đoàn Luật sư; Nội quy Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý đối với Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam với kết quả 100% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Phát biu tại Đại hội, ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và luật sư Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã biểu dương những kết quả mà tập thể Đoàn Luật sư đã đạt được trong nhiệm kỳ; đánh giả cao vai trò lãnh đạo, điều hành của Ban Chủ nhiệm đồng thời đề nghị Đoàn Luật sư cần phát huy hơn nữa những mặt mạnh đã đạt được cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua để phát triển Đoàn Luật sư một cách toàn diện, vững mạnh trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch Đỗ Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội

 

Đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ 2018 2023.

07 luật sư được bầu vào Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ 2018-2023, gồm: Luật sư Huỳnh Tho; Luật sư Huỳnh Hải Đăng; Luật sư Lê Công Bằng; Luật sư Nguyễn Thị Hạnh; Luật sư Nguyễn Thị Kim Loan; Luật sư Phan Công QuyềnLuật sư Nguyễn Tuyên.

Luật sư Huỳnh Tho được Đại hội bầu giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì của luật sư Huỳnh Tho - Chủ nhiệm, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã bầu 03 Luật sư giữ chức danh Phó Chủ nhiệm, đó là: Luật sư Huỳnh Hải Đăng, Luật sư Nguyễn Thị Kim LoanLuật sư Nguyễn Tuyên.

 

 

5 luật sư được bầu vào Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ 2018 – 2023, gồm: Luật sư Ngô Đình Lập, Luật sư Đặng Thị Thu Nga, Luật sư Đặng Hồng Khánh, Luật sư Đỗ Thị Dịu Luật sư Nguyễn Thanh Triều.

Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2018-2023 đã bầu Luật sư Đặng Hồng Khánh giữ chức Chủ tịch HĐKTKL; các luật sư Đỗ Thị Dịu Nguyễn Thanh Triều được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐKTKL nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 

 

 

Văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng