Đăng tải nội dung bộ sách “Sổ tay luật sư” trên Website của Liên đoàn Luật sư Việt Nam

16h:46, ngày 06/07/2018

Bộ sách “Sổ tay luật sư” là kết quả của công trình nghiên cứu của dự án pháp luật thuộc JICA (Nhật Bản) tại Việt Nam và Liên Đoàn Luật Sự Việt Nam phối hợp. Đây là thành quả của nhiều Luật sư tâm huyết, với mong muốn truyền lại những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm quý báu của mình nhằm chia sẻ, đưa ra được những góp ý bổ ích, những giải pháp đối với các tình huống nảy sinh trong quá trình hành nghề đối với các LS (đặc biệt là các LS trẻ), NTSHNLS, cũng như các đối tượng khác làm việc trong lĩnh vực pháp luật có quan tâm.

Bộ sách Sổ tay Luật sư gồm 3 tập:

Tập 1 - Luật sư và hành nghề luật sư:

Giới thiệu những nội dung cơ bản về Luật sư, vị trí, vai trò và chức năng; Tổ chức hành nghề luật sư; Tổ chức xã hội nghề nghiệp của Luật sư; Phạm vi cung cấp dịch vụ pháp lý của Luật sư; Kỹ năng chung của Luật sư khi cung cấp dịch vụ pháp lý; Cơ sở tính thù lao luật sư, thủ tục báo giá dịch vụ và soạn thảo Hợp đồng dịch vụ pháp lý; Chế độ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư; Chế độ kế toán và quyết toán thuế đối với tổ chức hành nghề luật sư; So sánh phạm vi hành nghề luật sư với một số nghề luật khác.

Tập 2 - Kỹ năng hành nghề luật sư trong tố tụng hình sự, hành chính, dân sự:

Giới thiệu những kỹ năng hành nghề của Luật sư tham gia tranh tụng các loại vụ án hình sự, hành chính, dân sự và kỹ năng của Luật sư khi tham gia tố tụng trọng tài, cụ thể bao gồm: (1) Kỹ năng cơ bản của luật sư khi tham gia tố tụng hình sự và kỹ năng cụ thể đối với  một số  vụ án xâm phạm ANQG; buôn bán, tang trữ sửa dụng ma túy, tham nhũng; btuý chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dưới 18 tuổi, cho pháp nhân thương mại phạm tội; (2) Kỹ năng hành nghề của Luật sư trong các vụ án hành chính (3) Kỹ năng cơ bản của Luật sư tham gia tố tụng dân sự và kỹ năng cụ thể đối với một số loại vụ án cụ thể như hôn nhân - gia đình, tranh chấp thừa kế, tranh chấp lao động, tranh chấp đất đai, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, v.v..

Tập 3: Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại:

Giới thiệu kỹ năng hành nghề của LS trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại, tập trung chuyên sâu trong các lĩnh vực như: Tư vấn đầu tư vào các dự án; Tư vấn thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; Mua bán doanh nghiệp; Tư vấn lĩnh vực bất động sản; Tư vấn lĩnh vực xây dựng; Tư vấn lĩnh vực Lao động; Tư vấn lĩnh vực vay vốn ngân hàng; Tư vấn lĩnh vực sở hữu trí tuệ, quyền tác giả; Tư vấn lĩnh vực Hợp đồng thương mại và mua bán hàng hóa quốc tế; Tư vấn lĩnh vực Thương mại quốc tế, v.v.

 

Để tiện cho các luật sư và độc giả quan tâm, từ tháng 6/2018, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã đăng tải nội dung bộ sách “Sổ tay luật sư” trên Website của Liên đoàn tại địa chỉ: www.liendoanluatsu.org.vn

Để truy cập được nội dung bộ sách này, cần đăng ký thành viên như sau:

- Vào trang web của liên đoàn Luật sư VN;

- Tại mục DÀNH CHO THÀNH VIÊN, nếu đã là thành viên thì nhập tên và mật khẩu để đăng nhập;

- Nếu chưa là thành viên thì cần phải chọn mục Đăng ký với các khai báo sau:

 

 

Sau khi điền đầy đủ các mục trên, chọn Đăng ký để trở thành thành viên và có thể truy cập nội dung bộ sách trên.

Lưu ý: Khi điền số chứng chỉ và số thẻ chỉ điền các ký tự SỐ, không điền ký tự CHỮ.

 

 

 

 

Liên đoàn Luật sư Việt Nam