ĐBQH - CHỦ TỊCH LĐLSVN ĐỖ NGỌC THỊNH GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT CẢNH VỆ

16h:29, ngày 06/08/2017

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, ngày 6/6/2017, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc góp ý vào Dự thảo Luật cảnh vệ và thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm... Luật sư - Tiến sỹ Đỗ Ngọc Thịnh, Đại biểu Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã đóng góp một số ý kiến vào Dự thảo Luật Cảnh vệ. Cổng Thông tin điện tử LĐLSVN trân trọng đăng nguyên văn nội dung góp ý này.   

Kính thưa: Đoàn Chủ tọa kỳ họp

Kính thưa: Quốc hội

Luật Cảnh vệ đã được chuẩn bị tốt, rất cụ thể. Dự thảo luật đã được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 2, dự thảo Luật lần này đã được Ban soạn thảo tiếp thu chỉnh sửa hợp lý hơn, nhiều nội dung đã được bổ sung, sửa đổi phù hợp với các luật khác đã được ban hành, đáp ứng được yêu cầu của một văn bản luật và thực tiễn điều chỉnh các quan hệ xã hội có liên quan tới công tác và hoạt động cảnh vệ. Để tiếp tục đóng góp hoàn thiện dự luật, tôi xin góp ý một số nội dung sau:

1. Đối tượng Cảnh vệ được quy định tại Điều 10 dự thảo Luật bao gồm người giữ chức vụ, chức danh cao cấp; khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam; khu vực trọng yếu; sự kiện đặc biệt. Tại Điều 16 có quy định về lực lượng Cảnh vệ. Có hai lực lượng Cảnh vệ: lực lượng Cảnh vệ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thuộc Bộ Công an và lực lượng Cảnh vệ của Cục bảo vệ an ninh quân đội thuộc Bộ Quốc phòng.

Tuy nhiên, trong dự thảo Luật chưa phân định một cách rành mạch những đối tượng cảnh vệ nào thuộc trách nhiệm bảo vệ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thuộc Bộ Công an và đối tượng cảnh vệ nào thuộc trách nhiệm bảo vệ của Cục bảo vệ an ninh quân đội thuộc Bộ Quốc phòng (Đại biểu Mẫn đã nêu).

Theo tôi nếu có thể thì nên quy định  rõ ngay trong luật về trách nhiệm của lực lượng Cảnh vệ của Cục bảo vệ an ninh quân đội thuộc Bộ Quốc phòng hay của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ  thuộc Bộ Công an để thực hiện công tác cảnh vệ đối với từng đối tượng cụ thể như với Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội là những người có chức vụ, cấp bậc cao cấp trong Quân đội nhân dân. Có như vậy mới xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan trong công tác này.

Tôi đề nghị, nên có thêm một điều luật phân định trách nhiệm của mỗi lực lượng Cảnh vệ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thuộc Bộ Công an và lực lượng Cảnh vệ của Cục bảo vệ an ninh quân đội thuộc Bộ Quốc phòng liên quan đến phạm vi cảnh vệ và đối tượng cảnh vệ để rõ ràng trách nhiệm cảnh vệ của mỗi lực lượng thuộc 2 Bộ.

2. Điều 18 dự thảo Luật quy định về nhiệm vụ của lực lượng cảnh vệ có 2 khoản phân định nhiệm vụ lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Công an và lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, lực lượng cảnh vệ của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cùng có chung một nhiệm vụ giống nhau là bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đối tượng Cảnh vệ được quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 18, nên có cần phải phân định riêng cho từng lực lượng cảnh vệ của 2 Bộ này khi cả 2 lực lượng có cùng chung một nhiệm vụ giống nhau. Do vậy, tôi đề nghị cân nhắc bố trí 2 khoản trong điều luật này thành một nhiệm vụ chung của cả hai lực lượng này.

3. Tại khoản 3 Điều 19 quy định nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ là thường xuyên học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện thể lực để hoàn thành nhiệm vụ. Nội dung của quy định này đã được quy định trong Luật Công an nhân dân và Luật Sĩ quan quân đội nhân dân. Do vậy cần cân nhắc việc quy định thêm trong Luật này.

4. Điểm h khoản 1 Điều 20, tôi xin làm rõ thêm dự thảo Luật có trao cho Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục trưởng Cục bảo vệ an ninh Quân đội, cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ được thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật an ninh quốc gia, trong khi đó Điều 24 Luật an ninh quốc gia chỉ giao cho Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, và Thủ trưởng cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, không giao cho cán bộ chiến sĩ. Như vậy, quy định như điểm h khoản 1 Điều 20 dự thảo Luật Cảnh vệ là có thể không phù hợp và trái với các luật khác đã ban hành. Do đó tôi đề nghị cân nhắc quy định này trong Luật Cảnh vệ.

5. Điều 22 dự thảo Luật quy định về huy động người, phương tiện để thực hiện công tác cảnh vệ. Tại điều luật này có quy định, cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ được quyền huy động phương tiện thông tin, phương tiện giao thông, phương tiện khác và người đang sử dụng, điều khiển phương tiện đó.  Vậy huy động phương tiện  có phải là trưng dụng phương tiện không vì nội hàm giống hệt nhau, chỉ khác nhau về cách dùng từ. Nếu giống nhau về nội hàm thì quy định như vậy trái với Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2012 vì tại Điều 24 của Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản có quy định về thẩm quyền: chỉ có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an mới có quyền quyết định trưng dụng tài sản. Đề nghị xem lại quy định này để không chồng chéo, vượt quá thẩm quyền của cán bộ chiến sỹ thực hiện công vụ được quy định so với các luật khác đã ban hành đang có hiệu lực pháp luật.

6. Điều 28 dự thảo luật quy định trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Điều 29 quy định trách nhiệm của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Quy định như vậy dễ dẫn đến hiểu không thống nhất về vai trò trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi thực hiện thẩm quyền và trách nhiệm về công tác này ở địa phương vì Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là một cơ quan của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nên đưa nội dung Điều 29 thành các khoản của Điều 28 để thống nhất chỉ đạo và triển khai công tác này ở địa phương.

Tôi xin kết thúc,

Cảm ơn Quốc hội.