ĐLS NINH THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC 2017 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2018

10h:28, ngày 01/04/2018

Sáng 30/12/2017, Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có: Đ/c Phạm Ngân, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, đại diện lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp và các  luật sư thành viên, người tập sự hành nghề luật sư và nhân viên văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận.

Trong năm 2017, Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận đã kết nạp thêm 01 luật sư, nâng tổng số luật sư là 26 luật sư thành viên, hoạt động tại 11 tổ chức hành nghề luật sư; trong đó 22 luật sư có trình độ Cử  nhân, 02 luật sư có trình độ Thạc sỹ và 02 luật sư đang bảo vệ luận án Tiến sỹ.

Đoàn Luật sư đã phân công cho các luật sư tham gia 100% án chỉ định theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng (62/62 vụ án hình sự). Các Văn phòng luật sư đã thực hiện 414 vụ việc; trong đó tham gia tố tụng là 74 vụ việc, tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác là 240 vụ việc, trợ giúp pháp lý là 100 vụ việc.

Bên cạnh đó, Đoàn Luật sư còn triển khai thực hiện một số mặt công tác: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và bồi dưỡng nghiệp vụ cho luật sư; tham gia góp ý xây dựng văn bản pháp luật theo đề nghị của Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân nhân kỷ niệm Ngày truyền thống luật sư Việt Nam và  hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam; vận động 100% tổ chức hành nghề luật sư tham gia mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư; phối hợp tốt với Sở Tư pháp và các cơ quan, đoàn thể trong việc giám sát hoạt động hành nghề của luật sư thành viên.

LS. Hồ Mai Huy, Phó Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Ninh thuận trao tặng giấy khen

cho tập thể, cá nhân luật sư đạt thành tích xuất sắc năm 2017

Triển khai công tác năm 2018, Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho luật sư; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đoàn Luật sư; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho luật sư, nhất là đội ngũ luật sư trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; công tác theo dõi, giám sát luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trong việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam; tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho nhân dân ngân Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam tại Văn phòng Đoàn Luật sư và tại một số xã đặc biệt khó khăn; phối hợp tích cực với Sở Tư pháp trong quản lý luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

    Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Đoàn Luật sư đã được các đại biểu phát biểu thảo luận sôi nổi và biểu quyết nhất trí thông qua.

Hội nghị đã công bố Quyết định khen thưởng của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đối với tập thể Đoàn Luật sư Ninh Thuận và cá nhân luật sư Phạm Văn Phước – Chủ nhiệm Đoàn; đồng thời tặng Giấy khen của Đoàn Luật sư cho Văn phòng luật sư Thanh Thủy và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

VP ĐLS Ninh Thuận