Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư đợt 1 năm 2017

10h:48, ngày 05/10/2017

Ngày 09/5/2017, tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang đã tổ chức mở lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đợt 1 năm 2017 cho các luật sư thành viên. Lớp bồi dưỡng nhận được sự quan tâm, tham dự của đại diện lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp thuộc Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang và lãnh đạo Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang.

Theo chương trình, các luật sư và người tập sự hành nghề luật sư đã được cập nhật, bổ sung kinh nghiệm về kỹ năng tiếp xúc, gặp bị can, bị cáo đang bị tạm giam; Kỹ năng quản trị tổ chức hành nghề luật sư và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư.

Kết thúc mỗi chuyên đề, giảng viên lớp bồi dưỡng đã đưa ra các tình huống hoặc những ví dụ cụ thể để minh họa, sau đó các giảng viên cùng với các học viên đã dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận, phân tích, tháo gỡ về những vướng mắc, trở ngại thường phát sinh trong quá trình thực tiễn hành nghề luật. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, các Luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang đang gặp khó khăn khi làm thủ tục trích xuất gặp bị can, bị cáo đang bị tạm giam để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người bào chữa: Do có sự mâu thuẫn giữa nội dung qui định tại các văn bản qui phạm luật, nội dung các văn bản hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao, nội dung văn bản hướng dẫn của Tổng cục VIII - Bộ Công an với nội dung văn bản kết luận của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các luật sư đã được Ban Chủ nhiệm Đoàn cấp Giấy chứng nhận tham gia lớp bồi dưỡng. Các luật sư và người tập sự hành nghề luật sư đều nhận thấy, những nội dung được cập nhật thông qua lớp bồi dưỡng có ý nghĩa rất thiết thực và hữu ích đối với hoạt động hành nghề của luật sư.

Luật sư Dương Minh Kiên (Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang)