Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ năm 2018 cho các luật sư, người tập sự hành nghề luật sư thuộc đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế

13h:05, ngày 07/11/2018

Thực hiện Thông tư số 10/2014/TT – BTP ngày 07/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư hàng năm, trên cơ sở kế hoạch bồi dưỡng của Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 đã báo cáo Liên đoàn Luật sư Việt Nam; trong hai ngày 07 và 08/07/2018, Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối  hợp với Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho tất cả các luật sư và người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn luật sư tại hội trường Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế - số 17 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Luật sư Trần Công Tư – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh đã phát biểu khai mạc về kế hoạch và mục đích tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của luật sư

 

Về nội dung, lớp bồi dưỡng tập trung vào các chuyên đề sau:

- Giới thiệu về Sổ tay Luật sư tập 1: - Luật sư và hành nghề Luật sư - do luật sư Trần Công Tư - Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh báo cáo.

- Giới thiệu về Sổ tay Luật sư tập 2: - Kỹ năng hành nghề luật sư trong tố tụng hình sự, hành chính, dân sự - do luật sư Lê Thị Trà My - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh và luật sư Nguyễn Thản - luật sư thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh cùng báo cáo.

- Giới thiệu về Sổ tay Luật sư tập 3: - Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn trong lĩnh  vực đầu tư, kinh doanh, thương mại - do luật sư Đặng Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh và luật sư Nguyễn Văn Phước - Phó Chủ tịch Hội đồng khen thưởng kỷ luật của Đoàn luật sư tỉnh cùng báo cáo.

- Ngoài việc giới thiệu các Sổ tay Luật sư tập 1,2,3 do Liên đoàn luật sư Việt Nam phát hành, các luật sư tham gia lớp bồi dưỡng còn trao đổi nhiều tình huống, vướng mắc trong quá trình hành nghề về Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư.

Trong từng chuyên đề, sau khi trình bày những nội dung cơ bản, các Báo cáo viên đều đưa ra những tình huống thực tế trong quá trình hoạt động nghề nghiệp của mình để các luật sư cùng nhau trao đổi, thảo luận và đề xuất cách xử lý các tình huống.

Bên cạnh việc tiếp nhận các thông tin, kiến thức bổ ích do các báo cáo viên cung cấp, các luật sư, người tập sự hành nghề luật sư tham gia lớp bồi dưỡng này còn có sự giao lưu, chia sẻ về những kinh nghiệm, tâm tư, nguyện vọng trong quá trình hành nghề luật sư.

Lớp bồi dưỡng đã đạt kết quả chất lượng chuyên môn cao, các Báo cáo viên tận tình và đông đảo luật sư, người tập sự hành nghề luật sư đã tham gia tích cực. Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế đã có rất nhiều cố gắng phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức phục vụ hết sức chu đáo, góp phần cho sự thành công của lớp bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu và mục đích đã đề ra./.

                                                                  

Luật sư Lê Thị Trà My