Đoàn Luật sư tỉnh Yên Bái: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TOÀN THỂ LUẬT SƯ NĂM 2018

13h:43, ngày 03/28/2018

Ngày 23/03/2018, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị toàn thể luật sư năm 2018 nhằm tồng kết đánh giá hoạt động luật sư năm 2017, đồng thời thảo luận về phương hướng hoạt động của Đoàn trong năm 2018 và đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quy chế giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý kỷ luật luật sư của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị ​

          Đến dự Hội nghị có ông Trần Văn Tường - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh,  bà Nguyễn Thu Phương - Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp, Ban Chủ nhiệm và toàn thể các luật sư thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh Yên Bái.

          Luật sư Phan Trọng Khang - Chủ nhiệm Đoàn đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 của Đoàn, trong đó nêu rõ : mặc dù gặp nhiều khó khăn (Đoàn chưa có trụ sở làm việc chính thức, nguồn kinh phí hoạt động rất thiếu thốn, số lượng luật sư và tổ chức hành nghề luật sư đều giảm sút...) nhưng trong năm 2017, Ban chủ nhiệm Đoàn và các luật sư thành viên đã nỗ lực cố gắng thực hiện các nhiệm vụ đặt ra tại Đại hội nhiệm kỳ VII, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động hành nghề luật sư, các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư thuộc Đoàn đều thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Luật sư Phan Trọng Khang, Chủ nhiệm Đoàn trao thẻ Luật sư cho 02 luật sư mới

          Trong năm 2018, Đoàn Luật sư tỉnh Yên Bái sẽ tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch 196/KH-UBND của UBND tỉnh Yên Bái về Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, củng cố và nâng cao chất lượng hành nghề luật sư, tiếp tục xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Đoàn Luật sư với các cơ quan tiến hành tố tụng, đồng thời hoàn thiện việc xây dựng và trình phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VIII (2019 - 2023) của Đoàn trong quý I năm 2019.

          Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Văn Tường - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh và các luật sư thành viên đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào Báo cáo tổng kết năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018 của Đoàn và Dự thảo Quy chế giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý kỷ luật luật sư của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

          Tại Hội nghị, Luật sư Phan Trọng Khang - Chủ nhiệm Đoàn đã trân trọng trao thẻ luật sư cho 02 luật sư mới được kết nạp vào Đoàn (Ls Nguyễn Kim Giang và Ls Nguyễn Đức Dũng), nâng tổng số thành viên của Đoàn Luật sư Yên Bái lên 14 luật sư.

          Hội nghị đã diễn ra trang trọng và thu được kết quả tốt đẹp.

                                                                                        LS. Trần Ngọc

PCN Đoàn Luật sư tỉnh Yên Bái