Quyết định số 67/QĐ-LĐLSVN, ngày 8/10/2012 của Chủ tịch LĐLSVN Về việc cấp Giấy chứng nhận hoàn thành tập huấn Quy tắc đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam

Số/Ký hiệu 67/QĐ-LĐLSVN
Ban hành 08/10/2012
Hiệu lực
Người ký
Trích yếu Quyết định số 67/QĐ-LĐLSVN, ngày 8/10/2012 của Chủ tịch LĐLSVN Về việc cấp Giấy chứng nhận hoàn thành tập huấn Quy tắc đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam
Cơ quan ban hành Liên đoàn Luật sư Việt Nam