Quyết định số 68/QĐ-BTV, ngày 05/10/2012 của Ban Thường vụ LĐLSVN Về việc ban hành Quy định về xử lý kỷ luật luật sư

Số/Ký hiệu 68/QĐ-BTV
Ban hành 05/10/2012
Hiệu lực
Người ký
Trích yếu Quyết định số 68/QĐ-BTV, ngày 05/10/2012 của Ban Thường vụ LĐLSVN Về việc ban hành Quy định về xử lý kỷ luật luật sư
Cơ quan ban hành Liên đoàn Luật sư Việt Nam