Quyết định số 119/QĐ-BTV, ngày 16/12/2013 của Ban Thường vụ LĐLSVN Về việc khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ 2008 - 2013

Số/Ký hiệu 119/QĐ-BTV
Ban hành 16/12/2013
Hiệu lực
Người ký
Trích yếu Quyết định số 119/QĐ-BTV, ngày 16/12/2013 của Ban Thường vụ LĐLSVN Về việc khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ 2008 - 2013
Cơ quan ban hành Liên đoàn Luật sư Việt Nam