Quyết định số 120/QĐ-BTV, ngày 16/12/2013 của Ban Thường vụ LĐLSVN Về việc khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích trong năm 2013

Số/Ký hiệu 120/QĐ-BTV
Ban hành 16/12/2013
Hiệu lực
Người ký
Trích yếu Quyết định số 120/QĐ-BTV, ngày 16/12/2013 của Ban Thường vụ LĐLSVN Về việc khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích trong năm 2013
Cơ quan ban hành Liên đoàn Luật sư Việt Nam