Quyết định số 09/QĐ-LĐLSVN, ngày 18/02/2014 của Chủ tịch LĐLSVN về việc bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Luật sư Việt Nam

Số/Ký hiệu 09/QĐ-LĐLSVN
Ban hành 18/02/2014
Hiệu lực
Người ký
Trích yếu Quyết định số 09/QĐ-LĐLSVN, ngày 18/02/2014 của Chủ tịch LĐLSVN về việc bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Luật sư Việt Nam
Cơ quan ban hành Liên đoàn Luật sư Việt Nam