Mẫu Đăng ký tập sự hành nghề Luật sư

Số/Ký hiệu Mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BTV)
Ban hành 18/08/2016
Hiệu lực
Người ký
Trích yếu Mẫu Đăng ký tập sự hành nghề Luật sư
Cơ quan ban hành Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam