Mẫu Bìa Hồ sơ kiểm tra thực hành

Số/Ký hiệu Mẫu số 06 (Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BTV)
Ban hành 18/08/2016
Hiệu lực
Người ký
Trích yếu Mẫu Bìa Hồ sơ kiểm tra thực hành
Cơ quan ban hành Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam