Mẫu Đề cương chi tiết của hồ sơ vụ việc kiểm tra thực hành

Số/Ký hiệu Mẫu số 07 (Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BTV)
Ban hành 18/08/2016
Hiệu lực
Người ký
Trích yếu Mẫu Đề cương chi tiết của hồ sơ vụ việc kiểm tra thực hành
Cơ quan ban hành Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam