Mẫu Danh sách đề nghị tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

Số/Ký hiệu Mẫu số 08 (Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BTV)
Ban hành 18/08/2016
Hiệu lực
Người ký
Trích yếu Mẫu Danh sách đề nghị tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư
Cơ quan ban hành Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam