Quyết định số 76/QĐ-HĐLSTQ ngày 28/4/2016 của Hội đồng luật sư toàn quốc về việc phê duyệt "Nội dung triển khai nhiệm vụ trọng tâm của LĐLSVN trong năm 2016"

Số/Ký hiệu 76/QĐ-HĐLSTQ
Ban hành 28/04/2016
Hiệu lực
Người ký
Trích yếu Quyết định số 76/QĐ-HĐLSTQ ngày 28/4/2016 của Hội đồng luật sư toàn quốc về việc phê duyệt "Nội dung triển khai nhiệm vụ trọng tâm của LĐLSVN trong năm 2016"
Cơ quan ban hành Hội đồng Luật sư toàn quốc