GIẢI GOLF LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM MỞ RỘNG LẦN THỨ IX - 2017

22h:24, ngày 10/07/2017