Hà Nội chuẩn bị kiểm tra tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư

07h:55, ngày 08/07/2017

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND về kiểm tra về tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố năm 2017.

 

Theo đó, thời gian kiểm tra được chia thành 2 đợt: Đợt 1 dự kiến thực hiện trong tháng 8/2017; đợt 2 dự kiến thực hiện trong tháng 10/2017. Nội dung kiểm tra tập trung vào thực hiện quy định về đăng ký hoạt động, thay đổi đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; chấp hành các quy định của pháp luật về thuế, tài chính, kế toán, thống kê, báo cáo; ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý; cử luật sư của tổ chức mình tham gia tố tụng theo sự phân công của Đoàn luật sư và thực hiện trợ giúp pháp lý; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cho luật sư; mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình theo quy định; nhận người tập sự hành nghề luật sư, cử người hướng dẫn tập sự và giám sát quá trình tập sự của người tập sự hành nghề luật sư; thực hiện các quy định của pháp luật về lao động trong trường hợp có thuê lao động.

Đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra khi bắt đầu tiến hành kiểm tra về tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư. Đại diện tổ chức hành nghề luật sư được kiểm tra trình bày báo cáo đánh giá tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện. Các thành viên của Đoàn kiểm tra (theo sự phân công của trưởng đoàn) đối chiếu, kiểm tra, đánh giá nội dung báo cáo và các sổ sách, giấy tờ tài liệu được xuất trình theo quy định của pháp luật. Đại diện tổ chức hành nghề luật sư được kiểm tra báo cáo, giải trình làm rõ những nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Lập biên bản kiểm tra về tổ chức, hoạt động luật sư sau khi kết thúc kiểm tra. Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật (nếu có). Kết thúc đợt kiểm tra sẽ có thông báo đánh giá kết quả kiểm tra đối với tổ chức hành nghề luật sư được kiểm tra.

Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá về tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố; kịp thời phát hiện những tồn tại, vi phạm để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý theo quy định, đồng thời, biểu dương, khen thưởng các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư hoạt động chất lượng, hiệu quả và đúng pháp luật. Nắm bắt, ghi nhận và đề ra giải pháp khắc phục những vấn đề chưa hợp lý, bất cập, khó khăn khi thực hiện các quy định của pháp luật về luật sư trên địa bàn thành phố.

Theo phapluatxahoi.vn