Hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm với các luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý cho công dân tại trụ sở tiếp công dân Trung ương.

08h:27, ngày 05/18/2018

Sáng 15/4/2018 tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư Pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm với các luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý cho công dân tại trụ sở tiếp dân Trung ương. Tham dự Hội nghị có ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban tiếp dân Trung ương; ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cùng 120 luật sư tham gia trợ giúp pháp lý đến từ 6 đoàn luật sư trên cả nước: Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, đoàn luật sư thành phố Hải Phòng, đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Phúc, đoàn luật sư tỉnh Hà Nam, đoàn luật sư tỉnh Hưng Yên, đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang, đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh.

LS.Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Chương trình phối hợp số 01 ngày 11/11/2014 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam về giám sát nâng cao hiệu quả giải quyết, khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai công tác Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương.

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  phát biểu tại Hội nghị

Trong 3 năm qua Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ thực hiện cử hơn 600 luật sư trợ giúp pháp lý miễn phí cho công dân tại trụ sở tiếp công dân Trung ương ở cả 2 địa điểm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, khi luật sư tham gia tại trụ sở tiếp dân Trung ương là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị - pháp lý với tư cách là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thực hiện công tác này, Luật sư vừa thực hiện tư vấn pháp luật, giải thích, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công dân nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, đồng thời cũng giúp công dân thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định, bảo vệ tính nghiêm minh của luật pháp. Trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý tại các trụ sở tiếp dân Trung ương, đội ngũ luật sư đã thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế và các quy định tại trụ sở tiếp dân Trung ương cũng như những quy định của pháp luật đối với luật sư và hành nghề luật sư.

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, trong năm 2017, có 1.500 lượt công dân đến tư vấn ở nhiều lĩnh vực khác nhau như thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường tái định cư, chính sách đãi ngộ với người có công và nhiều lĩnh vực khác nhau (có tới khoảng hơn 70% vụ việc liên quan tới các quan hệ pháp luật đất đai).

Chia sẻ về những khó khăn của luật sư trong quá trình trợ giúp pháp lý, ông Nguyễn Hồng Điệp cho rằng, mỗi kỳ họp Quốc hội, bà con đến khiếu kiện tăng, chính vì vậy sự tham gia trợ giúp pháp lý của các luật sư sẽ làm bà con ấm lòng hơn và các luật sư sẽ có những trải nghiệm trong quá trình tư vấn cho người dân, do đó, trong năm 2017, các tiêu chí số lượng người, số vụ việc, số đoàn đông người, áp lực vụ việc đã giảm so với năm 2016.

 Ông Điệp đề nghị mỗi luật sư khi tham gia trợ giúp pháp lý cần tư vấn cho người dân thấu đáo, phân tích cho người dân các Thông tư, Nghị định, căn cứ pháp lý liên quan đến những vụ việc người dân khiếu kiện để từ đó người dân hiểu quyền và nghĩa vụ đầy đủ hơn.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các luật sư trực tiếp tham gia trợ giúp pháp lý cho công dân tại trụ sở tiếp công dân trung ương đã chia sẻ những kinh nghiệm thông qua các vụ việc cụ thể qua đó, để các luật sư sẽ làm tốt công tác trợ giúp pháp lý tại trụ sở tiếp công dân Trung ương trong năm 2018.

Để hoạt động hỗ trợ pháp lý tiếp tục được phát huy, ông Ngô Sách Thực đề nghị Liên đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố cùng phối hợp với Mặt trận  Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc tham gia hỗ trợ pháp lý cho người dân, từ đó đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người dân và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo ở từng cấp được phát huy hiệu quả.

VP