Kỳ họp thứ 4, Quốc hội xem xét thông qua 6 luật, rút 3 luật khỏi chương trình

11h:06, ngày 09/21/2017

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV. Theo dự kiến, kỳ họp này sẽ diễn ra trong 23 ngày, khai mạc vào ngày 23/10/2017 và bế mạc vào ngày 22/11/2017.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan hữu quan, dự kiến nội dung kỳ họp thứ 4 sẽ rút Luật Hành chính công và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp để tiếp tục hoàn thiện. Như vậy, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ cho ý kiến về 10 dự án luật thay vì 12 dự án luật như dự kiến.

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 6 dự án Luật: Luật quản lý nợ công (sửa đổi); Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); Luật thủy sản (sửa đổi); Luật quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Đồng thời, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về 10 dự án Luật: Luật tố cáo (sửa đổi); Luật quốc phòng (sửa đổi); Luật bảo vệ bí mật nhà nước; Luật an ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao; Luật đo đạc và bản đồ; Luật cạnh tranh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường; Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng xem xét các vấn đề kinh tế- xã hội, giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2016”; xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; xem xét báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; xem xét báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018; xem xét báo cáo về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017;

Đồng thời, quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 (trong đó có kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 3 năm, 2018-2020); xem xét, thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành…

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị rút Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường ra khỏi chương trình vì chưa đủ điều kiện trình tại kỳ họp này. Bên cạnh đó, phiên thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 cần phát trực tiếp, công khai để cử tri cả nước theo dõi,

Kết luận nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Ủy ban thường vụ nhất trí rút 3 dự án Luật ra khỏi chương trình Kỳ họp là: Luật Hành chính công, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong phiên thảo luận  về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018, nếu có nhiều đại biểu đăng ký phát biểu, sẽ kéo dài thời gian họp. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị các cơ quan cần sớm hoàn thiện dự thảo Luật để gửi cho các đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ 4.

Theo quochoi.vn