LĐLSVN: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2017 VÀ KIỆN TOÀN CÔNG TÁC NHÂN SỰ VĂN PHÒNG LIÊN ĐOÀN

07h:59, ngày 08/07/2017

Ngày 4/8/2017, tại Trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN), Văn phòng LĐLSVN đã tiến hành phiên họp tổng kết hoạt động tháng 7 và dự kiến phương hướng hoạt động trong tháng 8/2017. Luật sư Nguyễn Văn Huyên, Tổng Thư  ký LĐLSVN chủ trì phiên họp với sự tham dự của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động thuộc Văn phòng Liên đoàn. Đặc biệt, phiên họp được đón Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch LĐLSVN, tới dự, chỉ đạo và công bố một số quyết định quan trọng trong việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Văn phòng Liên đoàn.

Theo nội dung báo cáo sơ kết tháng 7/2017 do Luật sư Nguyễn Thị Kim Lan, Phó Chánh Văn phòng trình bày, Văn phòng Liên đoàn đã hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng, điển hình là việc phục vụ và chuẩn bị cho Phiên họp Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc đợt 1/2017; các Phiên họp Đảng đoàn và Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam, họp Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Hội thảo Đề án luật sư trực ban do Liên đoàn phối hợp với Dự án JICA tổ chức (tại Hà Nội và Cần Thơ); họp Tổ góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 123; Chuẩn bị nội dung để Chủ tịch LĐLSVN làm việc với Đoàn Luật sư Phú Yên….

Riêng trong tháng 7/2017, Văn phòng Liên đoàn đã tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng tiến độ 296 công văn đến và chuyển 61 công văn đi theo đúng quy định. Bộ phận Thông tin Truyền thông đã triển khai đăng được 23 tin, bài trên Cổng Thông tin Điện tử LĐLSVN về hoạt động của Liên đoàn, các Đoàn Luật sư, một số bài viết của luật sư, đồng thời cập nhật một số tin tức về hoạt động của các bộ, ban, ngành liên quan tới sự kiện pháp lý, ban hành pháp luật hoặc các thông tin liên quan tới luật sư hoặc các tổ chức của luật sư. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, nội qui cơ quan Liên đoàn được duy trì và thực hiện nền nếp. Văn phòng đã hoàn thành tốt kế hoạch lắp đặt hệ thống camera cơ quan nhằm đảm bảo và tăng cường công tác bảo vệ, an ninh cho cơ quan Liên đoàn. Công tác đối nội và đối ngoại được triển khai đồng bộ. Lãnh đạo Liên đoàn và Ủy ban Quan hệ Quốc tế luôn quan tâm, chỉ đạo các hoạt động đối ngoại, đảm bảo nâng cao được hiệu quả hợp tác, đúng với các quy định của Nhà nước và pháp luật.

Sau khi trưng cầu các ý kiến đóng góp vào bản báo cáo sơ kết hoạt động tháng 7 và phương hướng hoạt động tháng 8/2017, Luật sư Nguyễn Văn Huyên, Tổng Thư ký LĐLSVN, đã điểm lại những hoạt động, sự kiện, dấu mốc quan trọng mà tập thể cán bộ, nhân viên Văn phòng LĐLSVN đã thực hiện trong tháng 7 vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng triển khai các hoạt động trong tháng 8/2017.

Tại phiên họp này, Chủ tịch LĐLSVN Đỗ Ngọc Thịnh đã công bố một số quyết định quan trọng nhằm kiện toàn nhân sự Phó Tổng Thư ký và Lãnh đạo Văn phòng LĐLSVN, theo đó: Chủ tịch LĐLSVN, trên cơ sở Nghị quyết và chuẩn thuận của Ban Thường vụ LĐLSVN, quyết định phân công Luật sư Nguyễn Văn Huyên, Tổng Thư ký LĐLSVN kiêm giữ chức Chánh Văn phòng Liên đoàn; bổ nhiệm Luật sư Nguyễn Xuân Anh giữ chức Phó Tổng Thư ký LĐLSVN; Luật sư Trần Thùy Dung giữ chức Phó Chánh Văn phòng LĐLSVN.

Lãnh đạo LĐLSVN và Văn phòng Liên đoàn đồng thời tổng kết công tác thi đua, khen thưởng trong Quý 2/2017, biểu dương, khen tặng một số đầu mối, cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong Quý và trong tháng 7/2017./.

Văn phòng Tổng hợp