Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo - Xử lý kỷ luật luật sư - Xử lý các chức danh được bầu hoặc bổ nhiệm

13h:39, ngày 10/26/2017

Theo Kế hoạch hoạt động năm 2017, sáng ngày 26/10/2017, tại Nhà khách Quốc hội, số 27A phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Hội thảo Lấy ý kiến góp ý về dự thảo sửa đổi, bổ sung “Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo - Xử lý kỷ luật luật sư - Xử lý các chức danh được bầu hoặc bổ nhiệm”.

Quang cảnh Hội thảo

Chủ trì Hội thảo gồm: Luật sư – Tiến sỹ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; các Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam: Luật sư Nguyễn Văn Chiến, Luật sư Nguyễn Văn Trung; Luật sư Nguyễn Thế Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban khen thưởng, kỷ luật.

Chủ tịch LĐLSVN Đỗ Ngọc Thịnh phát biểu tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có các Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; đại diện Ủy ban khen thưởng - kỷ luật, Ủy ban giám sát thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam; đại diện Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng kỷ luật thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; đại diện 07 Ban Chủ nhiệm các Đoàn Luật sư khu vực phía Bắc; và một số luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Ban Chủ trì Hội thảo 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật luật sư, xử lý các chức danh được bầu hoặc bổ nhiệm. Cần phải tạo đồng thuận và thống nhất nhận thức trong giới luật sư về việc luật sư phải đi đầu và gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật, quy định, điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, nội quy của các Đoàn luật sư nơi mà luật sư là thành viên. Các luật sư tham dự Hội thảo cần nêu cao tinh thần đóng góp ý kiến xây dựng để hoàn thiện dự thảo và đưa dự thảo trở thành quy định chính thức để các luật sư cùng bắt tay thực hiện.

Phó Chủ tịch LĐLSVN Nguyễn Văn Trung nêu ý kiến tại Hội thảo

Theo Luật sư Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh, đây là Bộ quy tắc về thủ tục tố tụng của giới luật sư Việt Nam, phân rõ chức năng, nhiệm vụ của các cá nhân, tổ chức, đơn vị trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các Đoàn Luật sư địa phương trong việc tham gia xử lý các trường hợp luật sư bị khiếu nại, tố cáo…. Bộ quy tắc này cần được quy định rõ, thống nhất trong giới luật sư toàn quốc, theo đó các luật sư có trách nhiệm tuân thủ, thực hiện nghiêm trong quá giải quyết và xử lý các trường hợp luật sư bị khiếu nại, tố cáo.

LS. Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm ĐLS Nghệ An phát biểu

Luật sư Nguyễn Văn Chiến đồng thuận với ý kiến của một số đại biểu tham dự cần nới rộng khung thời gian khiếu nại, tố cáo so với trong dự thảo vì nhiều trường hợp người khiếu tại, tố cáo chưa nhận được trả lời của các tổ chức, đoàn thể luật sư thì đã hết thời hiệu khiếu nại, tố cáo… Đồng thời, cần cân nhắc điều chỉnh các thuật ngữ, từ ngữ trong dự thảo theo từng cấp độ, mức độ cho phù hợp với các quy định cụ thể.

Luật sư Nguyễn Thế Phong, Chủ nhiệm Ủy ban Khen thưởng - Kỷ luật

phát biểu dẫn đề tại Hội thảo

Kết thúc Hội thảo, Ban Chủ trì Hội thảo tóm lược ý kiến phát biểu, đa số tán thành bố cục và nội dung dự thảo, nhất trí đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, sau đó trình Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam phê duyệt để dự kiến trình ra Hội đồng Luật sư toàn quốc trong kỳ họp cuối năm 2017./.

VP tổng hợp tại Hội thảo