Mời tham dự lớp bồi dưỡng “Các vấn đề thực tiễn về thuế và hoạch định chiến lược thuế cho công ty luật"

10h:17, ngày 08/02/2018

Lạc Bộ Luật Sư Thương Mại Quốc Tế Việt Nam cùng với Học viện Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng “Các vấn đề thực tiễn về thuế và hoạch định chiến lược thuế cho công ty luật" tại Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều Ngày 03 tháng 8 năm 2018 (Xin xem Chương trình chi tiết).

Câu Lạc Bộ Luật Sư Thương Mại Quốc Tế Việt Nam