Thông báo của Bộ Tư pháp về việc hưởng ứng Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”

16h:29, ngày 07/27/2018

Ngày 24/7/2018, Bộ Tư pháp gửi Công văn số 2711/BTP-PBGDPL về việc hưởng ứng Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” cùng với Thể lệ cuộc thi.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị các Đoàn luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi này.

Thể lệ cuộc thi

 

Liên đoàn Luật sư VN