Thông báo của LĐLSVN về thông tin ảnh hưởng tới uy tín của Liên đoàn Luật sư Việt Nam

15h:04, ngày 06/08/2018

Liên đoàn Luật sư Việt Nam