THÔNG BÁO: Danh sách người tập sự đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc đợt 1 năm 2017

15h:49, ngày 06/06/2017

VP