THÔNG BÁO: Danh sách người tập sự đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc đợt 2 năm 2017

17h:27, ngày 12/18/2017

VP