THÔNG BÁO Danh sách phòng thi Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2019

16h:08, ngày 06/26/2019

Xem Danh sách phía Bắc tại đây                      Xem Danh sách phía Nam tại đây

 

 

 

 

Liên đoàn Luật sư Việt Nam