THÔNG BÁO: Kết quả chấm phúc tra kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 2 năm 2018

15h:45, ngày 03/19/2019

 

 

XEM KẾT QUẢ PHÍA BẮC                     XEM KẾT QUẢ PHÍA NAM