THÔNG BÁO: Kết quả chấm phúc tra kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc đợt 2 năm 2017

17h:37, ngày 03/07/2018

VP