THÔNG BÁO: Kết quả chấm phúc tra kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam đợt 2 năm 2017

15h:45, ngày 03/09/2018

VP