THÔNG BÁO Kết quả chấm phúc tra kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2019

15h:57, ngày 09/10/2019

Liên đoàn Luật sư Việt Nam