THÔNG BÁO Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tại TP.HCM trong tháng 8/2018 (ngày 11/8 và ngày 25/8)

12h:12, ngày 07/31/2018

TTBD