THÔNG BÁO: Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tại TP.HN trong tháng 01/2019

14h:22, ngày 01/07/2019

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM

 

                                                  Hà Nội, ngày  04 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tháng 01/2019

 

Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác tham gia các bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư do Trung tâm tổ chức vào các ngày 12 và 19/01/2019 với thông tin cụ thể như sau:

1. Lớp bồi dưỡng ngày 12/01/2019

1.1. Chuyên đề:Kỹ năng tư vấn quản lý, điều hành doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan

1.2. Người hướng dẫn chuyên đề: PGS.TS Nguyễn Minh Hằng, Trưởng Khoa Luật Đại học Ngoại Thương, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

1.3. Số lượng học viên: Dự kiến 50 học viên.

1.4. Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 12/01/2019 (Thứ bảy).

1.5. Địa điểm: Hội trường 204, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

1.6. Kinh phí: 300.000đ/ Học viên.

1.7. Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 11/01/2019.

2. Lớp bồi dưỡng ngày 19/01/2019

2.1. Chuyên đề:Hợp đồng/giao dịch vô hiệu – Hậu quả pháp lý và thực tiễn xét xử Hợp đồng/giao dịch vô hiệu

2.2. Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Nguyễn Quang Lộc, Nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

2.3. Số lượng học viên: Dự kiến 50 học viên.

2.4. Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 19/01/2019 (Thứ bảy).

2.5. Địa điểm: Hội trường 204, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

2.6. Kinh phí: 300.000đ/ Học viên.

2.7. Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 18/01/2019.

3. Quyn lợi của học viên lớp

+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;

+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 của Bộ tư pháp;

+ Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 0243.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đc Ánh) hoặc 0983.814.950 (Đc Cao Thị Nga)

Email: daotaoluatsu@gmail.com

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày 12 hoặc 19/01/2019 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.

Trân trọng kính mời.

          GIÁM ĐỐC

      (Đã ký và đóng dấu)

LS.TS. Đào Ngọc Chuyền

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ (TẢI TẠI ĐÂY)

TTBD