THÔNG BÁO: Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư Tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 05,12,26/5/2018

13h:55, ngày 05/02/2018

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM

Hà Nội, ngày  23 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư

Tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2018, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tháng 5/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin cụ thể như sau:

  1. Lớp bồi dưỡng ngày 05/5/2018

- Chuyên đề: “Các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án - Một số vấn đề Luật sư thương mại cần biết.

- Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Phan Trọng Đạt – Hòa giải viên của CEDR, Thành viên Viện Trọng tài London (CIArb), Phó Tổng Thư Ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

- Số lượng học viên: Dự kiến 180 học viên.

- Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 05/5/2018 (Thứ bảy).

- Địa điểm: Hội trường A, Nhà khách Người có công, số 168 Hai Bà Trưng, P. ĐaKao, Quận 1, TP.HCM.

- Kinh phí: 250.000đ/ Học viên.

- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 04/5/2018.

2. Lớp bồi dưỡng ngày 12/5/2018

- Chuyên đề và Người hướng dẫn chuyên đề:

+ Kỹ năng của luật sư trong giải quyết các tranh chấp từ giao dịch với ngân hàng: Luật sư Trần Minh Hải - Giám đốc Điều hành Công ty Luật BASICO.

+ Kỹ năng tư vấn, đàm phán và soạn thảo Hợp đồng liên doanh - Những vấn đề pháp lý cần lưu ý để hạn chế rủi ro: Luật sư Lê Nết - Công ty Luật TNHH LNT & Partners.

- Số lượng học viên: Dự kiến 180 học viên.

- Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 12/5/2018 (Thứ bảy).

- Địa điểm: Hội trường A, Nhà khách Người có công, số 168 Hai Bà Trưng, P. ĐaKao, Quận 1, TP.HCM.

- Kinh phí: 250.000đ/ Học viên.

- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 11/5/2018.

3. Lớp bồi dưỡng ngày 26/5/2018

- Chuyên đề:Giải quyết kinh doanh thương mai bằng Tòa án và Trọng tài

- Người hướng dẫn chuyên đề:

+ TS.LS. Nguyễn Thị Kim Vinh, Luật sư Thành viên LNT & Partners, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại tài chính (FCCA);

+ Thẩm phán Nguyễn Công Phú, Phó Chánh Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân TP.HCM.

- Số lượng học viên: Dự kiến 180 học viên.

- Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 26/5/2018 (Thứ bảy).

- Địa điểm: Hội trường A, Nhà khách Người có công, số 168 Hai Bà Trưng, P. ĐaKao, Quận 1, TP.HCM.

- Kinh phí: 250.000đ/ Học viên.

- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 24/5/2018.

4. Quyn lợi của học viên:

+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;

+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 10;

+ Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề nêu trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ:

Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 54/14 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028)6297. 8458     hoặc    0904.900.955 (Ông Vũ Đức Thiện)

Email: ducthien.gv82@gmail.com

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và nộp tiền tham gia lớp bồi dưỡng trước thời hạn chót đăng ký tại trụ sở Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ hành chính.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.

Trân trọng kính mời.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký và đóng dấu)

LS.TS. Đào Ngọc Chuyền

PHIẾU ĐĂNG KÝ (TẢI TẠI ĐÂY)

 

TTBD