THÔNG BÁO: Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư trong tháng 6/2017 (ngày 03/6;10/6;17/6 năm 2017)

09h:19, ngày 05/30/2017

Trung tâm Bồi dưỡng