THÔNG BÁO: Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư trong tháng 7/2017 (ngày 16/7; 22/7 năm 2017)

11h:13, ngày 07/07/2017

Trung tâm Bồi dưỡng