THÔNG BÁO: Số báo danh và phòng thi viết Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc đợt 2 năm 2017

11h:40, ngày 12/29/2017

VP