THÔNG BÁO: V/v thay đổi thời gian tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 2 năm 2017

11h:12, ngày 11/14/2017

VP