THÔNG BÁO: Về việc đề nghị Luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM hoàn thành nghĩa vụ đóng phí thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam từ tháng 12/2015 trở về trước

14h:51, ngày 04/28/2017

Cơ quan Đại diện LĐ tại TP.HCM