THÔNG BÁO về việc tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2019

15h:07, ngày 03/27/2019

Liên đoàn Luật sư Việt Nam