THÔNG BÁO Về việc tổ chức Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 2 năm 2019

09h:36, ngày 10/11/2019