THƯ CHÀO MỪNG CỦA TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI THE 9TH VBF GOLF OPEN TOURNAMENT 2017

16h:14, ngày 10/16/2017