THƯ MỜI THAM DỰ: LỄ PHÁT GIẢI GOLF LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM MỞ RỘNG 2017

16h:16, ngày 10/16/2017