THƯ MỜI THAM DỰ TỌA ĐÀM: "THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP, CÁC VẤN ĐỀ CỔ ĐÔNG, TRANH CHẤP CỔ ĐÔNG"

14h:05, ngày 11/23/2017

 
Phí tham dự xin vui lòng chuyển khoản:
Tên tài khoản: CAU LAC BO LUAT SU TM QUOC TE VIET NAM

Số tài khoản: 211 10 000 973 756

Ngân hàng: BIDV, chi nhánh Hà Nội

Trân trọng kính mời.
Best regards,

(Ms.) Nguyen Thi Yen, Assistant

 
Add. CT13B Nam Thang Long Urban Area,
Vo Chi Cong Str., Tay Ho, Hanoi

T: (84-24) 3776 5685 | (84-24) 3776 5686 (ext. 224) 

M: (84) 973.603.942

E: yen.nguyen@vblc.com.vn 
FB: https://www.facebook.com/VietnamBusinessLawyersClub/