Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp của Đại biểu Quốc hội tại tỉnh Khánh Hòa

09h:36, ngày 04/27/2018

Thực hiện công văn số 55/ĐĐBQH-VP ngày 17/4/2018 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa về việc kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV,LS.TS. Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam- Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện các buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh trong 02 ngày là ngày 23 và ngày 24 tháng 4 năm 2018.

Ảnh: Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp xúc cử tri tại huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có đại diện Ngân hàng nhà nước Việt Nam tại tỉnh Khánh Hòa,đại diện Ban thường vụ Huyện ủy, đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện,Thường trực UBMTTQVN huyện của huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh,đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN của một số xã thuộc huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh cùng với sự tham dự của hàng trăm cử tritại mỗi địa điểm tiếp xúc cử tri của huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa.

Ảnh: Quang cảnh buổi tiếp cử tri

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, LS.TS. Đỗ Ngọc Thịnh đã thông báo về dự kiến nội dung, chương trìnhkỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 21/5/2018 đến ngày 15/6/2018. Dự kiến tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát và các vấn đề quan trọng như:

1. Xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Ảnh: LS. Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Khánh

2. Giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016.

3. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 08 dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết là: Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật An ninh mạng; Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao; Luật Đo đạc và Bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch; nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Ảnh: Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Ảnh: Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

4. Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 08 dự án luật, bao gồm: Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá; Luật Cảnh sát biển; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

5. Tại Kỳ họp Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

6.Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.Dự kiến kỳ họp thứ 5 này sẽ có những cải tiến trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Ảnh: Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp xúc cử tri tại huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, các cử tri cũng đã gửi đến Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa nhiều ý kiến, kiến nghị.Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã giải đáp một số ý kiến thuộc thẩm quyền, các ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

 

VPLĐ tổng hợp